Welkom op Station 29 en de Doorstroomgroepen

 
 
Klik voor onze laatste nieuwtjes 
op de afbeelding hierboven
Station 29 en de Doorstroomgroepen zijn twee gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen (arrangementen) voor leerlingen van 4 - 13 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) problematiek die (nog) niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen. Station 29 onderscheidt zich van de Doorstroomgroepen door de termijn waarop verwacht mag worden dat de leerling kan terugschakelen naar het reguliere onderwijs. Doorgaans verblijven de leerlingen die gebruik maken van het arrangement Station 29 langer binnen het speciaal onderwijs..
 
Station 29 en de Doorstroomgroepen zijn beiden gehuisvest binnen het gebouw van SBO de Blinker in Geleen. Meer informatie is te vinden op de website: www.sbodeblinker-geleen.nl

Station 29 en de Doorstroomgroepen tellen 8 leerjaren verdeeld over diverse groepen en diverse arrangementen. Er zijn ongeveer 4 groepen/klassen binnen het arrangement "Station 29" en 4 groepen/klassen binnen het arrangement "Doorstroomgroepen". 

Er wordt gewerkt vanuit de principes van Boeiend onderwijs. Boeiend Onderwijs biedt de school alternatieven om op verschillende manieren kinderen les te geven en lessen aan te bieden. Een van deze alternatieven is het systeemdenken, daarbij staat het maken van mindmaps en gedragspatronengrafieken centraal. Dit zijn allemaal middelen om informatie niet alleen te onthouden maar ook weer terug te halen en vervolgens weer opnieuw te kunnen gebruiken.
 
Ook de principes van meervoudige intelligentie worden toegepast; elk kind blinkt ergens wel in uit. Door deze slimheden (woordslim, denkslim, beeldslim, natuurslim, muziekslim, lichaamslim, mensenslim en zelfslim) in een cirkel weer te geven en per kind op te hangen in de klas, wordt voor ieder kind duidelijk waar hij of zij goed in is. Wat wil ik nog leren? En bij wie moet ik zijn om daar hulp bij te krijgen? Ook krijgt het kind op deze manier inzicht in zijn eigen competenties.