SO ASS de Blinker

Eloystraat 1-a
6166 XM Geleen
Telefoonnr. 046 410 5736
Contactpersoon: Karin Geisen

Welkom op SO ASS de Blinker

Welkom op SO ASS de Blinker

De Xaveriusschool kent in samenwerking met De Blinker een gespecialiseerde onderwijsvoorziening voor leerlingen van 4 - 13 jaar met een autisme spectrum stoornis (ASS) problematiek die (nog) niet in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen. Deze voorziening is gehuisvest binnen het gebouw van SBO de Blinker in Geleen. Meer informatie is te vinden op de website: www.sbodeblinker-geleen.nl

SO ASS de Blinker telt 8 leerjaren verdeeld over diverse groepen en diverse arrangementen. Er wordt gewerkt vanuit de principes van Boeiend onderwijs. Boeiend Onderwijs biedt de school alternatieven om op verschillende manieren kinderen les te geven en lessen aan te bieden. Een van deze alternatieven is het systeemdenken; daarbij staat het maken van mindmaps en gedragspatronengrafieken centraal. Dit zijn allemaal middelen om informatie niet alleen te onthouden maar ook weer terug te halen en vervolgens weer opnieuw te kunnen gebruiken.

 
Ook de principes van meervoudige intelligentie worden toegepast; elk kind blinkt ergens wel in uit. Door deze slimheden (woordslim, denkslim, beeldslim, natuurslim, muziekslim, lichaamslim, mensenslim en zelfslim) in een cirkel weer te geven en per kind op te hangen in de klas, wordt voor ieder kind duidelijk waar hij of zij goed in is. Wat wil ik nog leren? En bij wie moet ik zijn om daar hulp bij te krijgen? Ook krijgt het kind op deze manier inzicht in de eigen competenties.

Soms hebben kinderen met een ASS problematiek ook extra ondersteuningsvragen buiten het onderwijs. Vaak gaat het dan om zorgondersteuning. Binnen SO ASS de Blinker wordt daarom integraal samengewerkt met één of meerdere zorgpartners welke ook fysiek tijdens de schooldag binnen het gebouw aanwezig zijn.