Logopedie

Binnen de Xaveriusschool is Marian de Visser werkzaam als logopediste. Zij werkt op alle afdelingen. De logopediste onderzoekt kort alle (nieuwe) leerlingen tot en met groep 4, op het gebied van taal, spraak, stem en luistervaardigheden. Bij de oudere leerlingen kan op aanvraag van de leerkracht en/of de ouders een logopedisch onderzoek worden ingepland. De logopediste kijkt en luistert naar het taalgebruik en het taalbegrip, de uitspraak, de stem en het gehoor. Aan de hand van dat onderzoek wordt in overleg besloten of de leerling logopedische hulp nodig heeft. Mocht dit zo zijn dan verzorgt de logopedist dit. De lessen worden (onder schooltijd) individueel of in kleine groepjes gegeven. Uiteraard wordt met ouders de uitslag van het onderzoek en eventueel de inhoud van de behandeling besproken. Wanneer een leerling logopedie krijgt wordt er altijd een oefenschriftje gemaakt zodat ouders steeds kunnen zien wat de leerling heeft geoefend en wat ze thuis nog extra kunnen oefenen.